Skład Zarządu

Prezes Zarządu

Justyna Stachelek

Zastępca Prezesa Zarządu

Aneta Woźnialis

Sekretarz

Małgorzata Naruszkiewicz

Członkowie Zarządu

Monika Chorąży
Ewa Drzymkowska