Czym jest Autyzm?

"Jesteśmy wśród was.
Spójrzcie na nas z sympatią oraz zrozumieniem,
chociaż często jesteśmy dziwni, mocno nietypowi, uciążliwi."

/ Miguel Gallardo „Maria i ja” /

 

 


Czym jest autyzm?

Autyzm ( z greckiego autos - sam , skierowany na siebie) to zaburzenie rozwojowe mające wpływ na wszystkie sfery funkcjonowania dziecka wywołane przez czynniki genetyczne i środowiskowe .

Pojawia się we wczesnym dzieciństwie. Tylko w 1/3 przypadków rodzice obserwują zaburzenia w pierwszym roku życia. W pozostałych przypadkach dzieci wchodzą w regres pomiędzy 1 a 3 rokiem życia. Autyzm występuje u ok. 15 dzieci na 10000 urodzeń, w tym ok. 3-4 razy częściej u chłopców niż u dziewczynek. Autyzm nie jest równoznaczny z upośledzeniem umysłowym.

Zaburzenia autystyczne , określane jako całościowe zaburzenia rozwojowe w klasyfikacji ICD-10 obejmuje autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, zespół Retta, zespół Aspergera oraz kilka innych kategorii (WHO,1992). Wszystkie te zaburzenia charakteryzują się: zaburzeniami relacji społecznych, rozwoju komunikacji oraz powtarzalnymi , sztywnymi, stereotypowymi wzorcami zachowań i zainteresowań ( triada zaburzeń).

Objawy:

- autystyczna samotność czyli odseparowanie się od świata, unikanie kontaktów społecznych, samotna zabawa, zaburzenia w zakresie przywiązania, kontaktu wzrokowego, brak zdolności do naśladowania; dystans fizyczny, brak zainteresowania kontaktem z drugim człowiekiem, preferowanie świata przedmiotów; brak świadomości uczuć innych ludzi i empatycznego reagowania.

- brak mowy lub jej słabe rozwinięcie; echolalia ( powtarzanie słów, zwrotów), problemy z inicjowaniem i prowadzeniem dialogu, wysoka modulacja , intonacja głosu; problemy ze stosowaniem zaimków osobowych; brak lub ograniczona gestykulacja; uboga mimika; zaburzona zdolność nadawania komunikatu ,jak i jego odbierania.

- zachowania rytualne, obsesyjne, schematyczne, stereotypowe (charakterystyczne ruchy rąk, kręcenie się w kółko, wspinanie na palce ); potrzeba niezmienności , brak elastyczności.

- zaburzenia przetwarzania sensorycznego: nadwrażliwość lub podwrażliwość dotykowa, wzrokowa, proprioceptywna ( czucie głębokie), przedsionkowa, słuchowa, węchowa.

Czym sie różni autyzm od zespołu Aspergera?

Osoby z zespołem Aspergera (ZA) wykazują wiele tych samych cech co osoby z autyzmem, ale na ogół mają wyższy iloraz inteligencji i we właściwym czasie rozwijają umiejętności językowe. Ponadto przejawiają bardzo specjalistyczne zainteresowania oraz nadzwyczajne zdolności w pewnych dziedzinach ( matematyczne, muzyczne, plastyczne) i mogą obsesyjnie o nich opowiadać.